Hans Keuls (1956) is een "schilder"schilder. Gefascineerd door de expressieve kracht van olieverf op linnen en gegrepen door het ritme, de motoriek van het schilderen. Voor hem is het een innerlijke noodzaak geconcentreerd te schilderen in afzondering.

Zijn schilderijen worden vaak omschreven als organisch, ritmisch en vol dynamiek, en landschappelijk genoemd vanuit het bijna letterlijk gebruik van de metafoor natuur, die hij als een modern impressionist in zijn werk toepast.

Hij behoort tot de generatie Nieuwe Landschapsschilders, vanuit een hernieuwde, zowaar romantische belangstelling, en geloof in, de traditionele schilderkunst als medium om emoties te beteugelen, transformeren en verbeelden. Pasteus en volumineus, vaak monumentale, verflandschappen, driftvol geschilderd, vanuit de gedrevenheid zijn innerlijke chaos te ordenen en zo te komen tot een harmonieuze, meditatieve ordening in compositie, kleur en ritme... op zoek naar the sublime... de diepere zin van schoonheid in die schilderkunst. Laag over laag geschilderd, vanuit een dwingend verlangen de chaos te ordenen, een bezeten componeerdift, die tot de verbeelding van weelderige tuinen en velden leidt, daar waar het goed is en de kracht van schoonheid troost biedt. Een bijna dromerige schildersvlucht, energiek in beweging, maar ook verstild  en indringend. Vrij naar een gedicht van Slauerhoff vernoemd hij het zelf alsvolgt: "mijn schilderijen zijn mijn thuis/ kleur en ritme mijn haven/ alleen daarin kan ik wonen/ waar ik me aan troostvuur kan laven/ ik ben de verfvogel/ schilder van het blauwe uur". Een welhaast 19de eeuwse kwetsbare romantiek in een tijd, die schreeuwt om herkenbare beelden, en waar een escape in plantaardig geschilderde droomlandschappen, misschien wel als een te lichte vlucht wordt gezien. Maar de ontstane spanning in de constante, bijna monnikachtige, noem het boeddhistische, herhaling van het ritme van de schildershand, verdiepen het werk langzaam maar zeker tot een mysterieuze, geladen schoonheid, die tot nadenken stemt en misschien zelfs ontroering en troost biedt. L'art pour L'art !!
 
 
Het werk van Hans Keuls heeft zich vanaf de jaren tachtig gestaag ontwikkeld  vanuit autobiografische figuratie , via abstraktie, naar de kracht, balans en dynamiek, die het nu openbaart, en heeft in de loop der jaren  geleid tot veel tentoonstellingen in binnen en buitenland (Spanje, Noorwegen, Duitsland). Zijn werk behoort dan ook tot vele kollekties in binnen en buitenland.
 
Over zijn werk zijn twee boeken verschenen : "Schilderijen 1997-2003"in 2003, en "Ritme van de Hand" , tijdens zijn eerste museale presentatie in 2006. Zie ook Publikaties en CV).